Te bezichtigen

Mentors:

Keramis La Louvière & Be Craft Anciens Abattoirs Mons

Curators : Kris Campo & Ludovic Recchia

Scenografie : Evelyne Gilmont

BeCraft en Keramis bun­de­len hun krach­ten en bie­den een uniek inzicht in de Belgische kera­miek, van de evo­lu­tie van het onder­wijs tot de plaats ervan in de kunst­ge­schie­de­nis. De ten­toon­stel­ling, geti­teld Mentors: cera­mists and tea­chers in Belgium, vindt plaats in de Anciens Abattoirs in Bergen en in Keramis (La Louvière). Ze brengt kera­mis­ten en leraars samen die hun stem­pel heb­ben gedrukt op de geschie­de­nis van het kera­mie­k­on­der­wijs in België en op de artis­tie­ke prak­tijk ervan. Dankzij dit part­ner­schap wil deze dub­bel­ten­toon­stel­ling een nooit eer­der gezien over­zicht geven van de kera­miek­prak­tijk en het kera­mie­k­on­der­wijs in België van de 20e eeuw tot van­daag. De cen­tra­le vraag van over­dracht wordt ont­huld in de vorm van een gene­a­lo­gie waar­in heden en ver­le­den wor­den ver­bon­den door een ter­ri­to­ri­aal net­werk dat zowel het noor­den als het zui­den van het land bestrijkt.

Mentors (Becraft, Mons — Keramis, La Louvière)

Vernissage : 18.11.2023

in Keramis, La Louvière

1730 : dis­cours pour Mentors

1800 : rond­lei­ding door de ten­toon­stel­ling (his­to­risch gedeelte)

à BeCraft, Site des Anciens Abattoirs de Mons

1900 : drank­je en gra­tis bezoek aan de Mentors ten­toon­stel­lin­gen (heden­daag­se sectie)


  • Vernissage: 18.nov.2023, 00:00
  • dinsdag: 12:00 — 18:00
  • woensdag: 12:00 — 18:00
  • donderdag: 12:00 — 18:00
  • vrijdag: 12:00 — 18:00
  • zaterdag: 12:00 — 18:00
  • zondag: 12:00 — 18:00
  • Adres: Les Anciens Abattoirs 17/02, rue de la Trouille 7000 Mons (BE) +32 (0)65 84 64 67 + Keramis 1, Place des Fours-Bouteilles 7100 La Louvière (BE) +32 (0)64 23 60 70
  • Bezoek Website
Affiche A2 40x60
Archief
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…

C.Campbell Gallery, San Francisco (USA):

Solo tentoonstelling José Vermeersch

Loading…